polskasluzbazdrowia
  Co w służbie zdrowia w 2015 roku?
 
Niestety od 2015 r. pacjenci zapłacą z własnej kieszeni za usunięcie zaćmy.  Resort zdrowia ograniczy finansowanie tej procedury poprzez NFZ. Ministerstwo Zdrowia nie jedynie tylnymi drzwiami ogranicza koszyk świadczeń gwarantowanych, ale za jednym zamachem zamyka możliwość usuwania zaćmy za granicą. Nowe kryteria kwalifikowania do takiej operacji znalazły się w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego, który może być w trakcie konsultacji społecznych. Zgodnie z tym aktem Narodowy Fundusz Zdrowia będzie opłacał usunięcie zaćmy jedynie u osób, u których ostrość widzenia nie przekroczy 0,4. Zgodnie z nowymi unijnymi przepisami można dokonać tej operacji w każdym państwie Unii Europejskiej, a NFZ będzie musiał za to także zwrócić pieniądze. Ale jedynie do tej wysokości, którą refunduje w Polsce. Jeśli sekcja przypadków przestanie być też gwarantowana w kraju, pacjenci nie będa mogli ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych za granicą. Tymczasem jak wynika ze statystyk, usuwanie zaćmy to także najbardziej popularny cel turystyki medycznej w ramach nowych przepisow unijnych. Ministerstwo Zdrowia nie mogło ograniczyć wyjazdow na ów zabieg, nie pozwoliłaby bowiem na to także Komisja Europejska, ktora pilnuje, jak wdrażana może być dyrektywa. Dzięki wprowadzonemu ograniczeniu resort zmniejszy dostęp do korzystania z tej procedury w ramach opieki transgranicznej, bez narażania się Unii. NFZ na nasze leczenia właściwego w przyszłym roku przeznaczy ponad 69 mld zł, czyli o 2,3 mld zł więcej niż obecnie. Według lekarzy to także jednakże oraz tak za mało. Dostaną oni o niecaly jeden procent więcej środków niż w tym roku, a przybędzie im pracy. Najwięcej zainteresowania budzą pakiet kolejkowy oraz pakiet onkologiczny. Ich celem może być poprawa dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych i krótszy czas oczekiwania na konsultację lekarską. Minister powiedzial, że wiosną resort przedstawi projekty zmian w prawie, organizacji oraz finansowaniu świadczeń lekarzy rodzinnych, a efekty będzie można odczuć po kilku, kilkunastu miesiącach od wprowadzenia owych zmian, czyli w roku 2015. Jak mówił, zaleglości, które doprowadziły do dzisiejszego stanu służby zdrowia, trwały kilkanaście lat, bo poprzez ów czas "trwala wojna polityczna". "Przypomnę: SLD przychodzi do władzy, zgłasza gwałtowny projekt zamknięcia kas chorych oraz stwarza NFZ. Robił to także nie kto inny niż premier Leszek Miller, który dziś chodzi oraz krytykuje, a to także może być przecież projekt premiera Millera oraz jego kolegów z rządu - ministra Mariusza Łapińskiego oraz innych" - powiedział Arłukowicz. W grudniu ub. roku podczas Rady Krajowej PO premier Donald Tusk powiedział, że oczekuje od ministra zdrowia, by do wiosny przedstawił precyzyjne działania, które w sposób wyraźny doprowadzą do skrócenia czasu oczekiwania na wizytę u lekarza oraz zmniejszenia kolejek w służbie zdrowia. Odwołania ministra zdrowia chce PiS, które złożyło w Sejmie wniosek w tej sprawie. PiS zarzuca mu doprowadzenie do "pogorszenia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków". Kolejki do specjalistów, kontynuacja polityki komercjalizacji szpitali publicznych, błędny podział środków na ochronę zdrowia - to także niektóre argumenty PiS przeciwko ministrowi. Pakiet kolejkowy zakłada wzmocnienie pozycji lekarza rodzinnego w kwestii diagnozowania oraz leczenia właściwego pacjentów. W praktyce lista badań, które powinny zlecić lekarze rodzinni, ulegnie rozszerzeniu. Dzięki temu pacjenci nie będą odsylani do specjalistów jedynie po to, by otrzymać skierowanie. Wówczas, kiedy badanie wykaże nieprawidłowości, udadzą sie oni do specjalisty, który ustawi leczenie. Dzięki temu ci ostatni zostaną także odciążeni oraz będa mogli zająć się najcięższymi przypadkami. Zmiany zakładają także zniesienie limitów na samą diagnostykę i leczenie. Kolejne etapy terapii będą obejmowane terminami czasowymi, co posiada zmobilizować lekarzy do szybszego działania. Sporządzony poprzez resort raport za rok 2014 obejmuje zarobki medyków z 637 szpitali w całej Polsce. Wynika z niego, że w woj. opolskim zarządzający oddzialami dostaja średnio 12,5 tys. zl, a w mazowieckim - 12 tys. zł. Niższe pensje w kwocie ok. 9,8 tys. zł. dostaja ordynatorzy w szpitalach w woj. małopolskim czy może łódzkim. Podobnie może być z lekarzami z II stopniem specjalizacji. Ci również najlepiej zarabiają w Wielkopolsce: 10,1 tys. zl., a najmniej w kujawsko-pomorskim - 6,2 tys. zł. Lekarz z I stopniem specjalizacji w woj. świętokrzyskim zarabia 4 tys. zł brutto. Ponadto zostanie wprowadzona Zielona Karta Diagnostyki oraz Leczenia, którą będą mogły uzyskać osoby z podejrzeniem nowotworu. Będzie ona zawierała informacje o konkretnych badaniach, rozpoznaniu, a również stopniu zaawansowania dolegliwości oraz planowanym przebiegu leczenia. Uprawnienia do jej wydania będą przysługiwały lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowo będą oni motywowani do skutecznej diagnostyki poważniejszych zaburzeń. Od stycznia do okulisty oraz dermatologa potrzeba skierowania od lekarza rodzinnego. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz wprowadził te utrudnienia, by skrócić kolejki w poradniach specjalistycznych. W poradniach w całym kraju wynika, że kolejki sa nieco krotsze. Jednakże osoby, które z nich zniknęły, wcale nie pojawily się tłumnie u lekarzy rodzinnych. Pakiet kolejkowy zakłada również sprawne działanie elektronicznego systemu monitorowania kolejek i telefonicznej infolinii o kolejkach do specjalisty w każdym oddziale NFZ. Zmiany na kolejne lata zakładają rozszerzenie kompetencji pielęgniarek (z wyższym wyksztalceniem oraz po kursie) o możliwość wypisywania recept. Obecnie trwa debata publiczna o sluszności owych zmian i konkretnych regulacji prawnych, które one obejmują. Średnio miesięcznie na lekarzy oraz na środki leczenia wydajemy 58 zł. Jednakże w przypadku osób zmuszonych do systematycznych wizyt u lekarzy oraz stałego zażywania leków koszty sięgają także 700 zł. Najwięcej kosztują środki leczenia - dla ponad 40 proc. Polaków ich zakup to także znaczące obciążenie finansowe. Arlukowicz grzmi, że to także lekarze zamkneli gabinety przed pacjentami. Ci się bronią oraz zwalają wine na ministra, twierdząc że to także on ich do tego zmusił. Co na to także szef resortu zdrowia? Grozi medykom, że zakończy się ich współpraca z NFZ. Oraz to także ostatecznie! Lekarze mają czas do piątku do północy, by podpisać umowy z NFZ, to także ostatnia szansa – zapowiada minister zdrowia. A jak nie podpiszą, to także w ich miejsce powstaną nowe przychodnie. Bartosz Arlukowicz postanowił maksymalnie uprościć procedury ich tworzenia. Oraz zatem już się chwali, że lada dzień otworzy sie 67 nowych placówek POZ. Najbardziej kosztowne pozycje w rachunkach za prywatne leczenia właściwego to także - z racji długich kolejek w publicznej służbie zdrowia wizyty u specjalistów oraz rehabilitacja. Sekcja osob z powodu braku pieniędzy rezygnuje z wizyty u lekarza, głównie dentysty. Dużo nie wykupuje leków. Od 2015 roku wchodzi w nasze życie ustawa regulujaca zasady transgranicznej opieki zdrowotnej, ktora może być konsekwencją dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy. Na jej podstawie, jeśli obywatel Polski skorzysta z odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej poza jej granicami, a zaliczają się one do tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych, bedzie mógł ubiegać się o refundację ich kosztów. By otrzymać zwrot, konieczne będzie przedstawienie odpowiedniego rachunku i złożenie wniosku w oddziale NFZ. Zwrot będzie odbywał się według polskich stawek za takie świadczenia. Dotyczy to także także leków oraz wyrobów medycznych zakupionych na recepty według stawek refundacyjnych, które gwarantuje ustawa. Rok 2014 obfitował w rewolucyjne zmiany podatkowe w zakresie VAT oraz CIT, dotykające tak podstawowych zagadnień, jak moment powstawania obowiązku podatkowego, terminy oraz zakres odliczania VAT, zasady stosowania zwolnień podatkowych i metody ustalania podstawy opodatkowania. Zmiany w sposobie rozliczania podatków sa jednakże nie jedynie konsekwencja nowelizacji przepisów, ale także pojawienia sie szeregu ważnych orzeczeń Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwości i krajowych sadów administracyjnych. Całości dopełnia nowa praktyka interpretacyjna Ministra Finansów, kształtowana w ostatnich miesiącach w odpowiedzi na wnioski zdezorientowanych podatnikow, która nierzadko wywołuje zdumienie ekspertów oraz calkowicie zmienia dotychczasowe podejście organów podatkowych do tak codziennych problemów, jak zasady rozliczania refaktur i usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi. Co wiecej, nie może być to także koniec poważnych zmian w VAT oraz CIT, bo na 2015 r. przewidziano kolejną porcje podatkowych nowości, m.in. w zakresie rozliczania uslug elektronicznych, odliczania VAT od zakupów związanych ze sprzedażą nieobjętą VAT, ulgi na złe dlugi, odpowiedzialności solidarnej w przypadku towarow wrażliwych, mechanizmu odwrotnego obciążenia, który niebawem może objać całkowicie nowe, niespodziewające sie tego grupy przedsiębiorców, a również nowe definicje samochodów w CIT oraz PIT, nowe zasady ustalania wartości przychodów oraz kosztów świadczeń w naturze, zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji i doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych. W 2015 roku zacznie obowiązywać także nowa lista leków refundowanych. Zostanie powiększona o kolejnych 89 produktow. Dla pacjentów oznacza to także m.in. większą dostępność do leczenia właściwego w zakresie programów lekowych oraz chemioterapii, które do tej pory dotyczyly terapii niestandardowych. Pacjenci będą mogli uzyskać również refundację na specyfik zalecany przy przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Lekarz będzie mógł wystawić recepte niezbędną do kontynuacji leczenia wlaściwego bez dokonywania osobistego badania pacjenta.

Dodatkowo, od 1 stycznia 2016 możliwość wystawiania recept na takich zasadach uzyskają pielęgniarki oraz położne. Pacjenci będą mogli przekazać placówce upoważnienia umożliwiajace odbior recept poprzez wybraną osobę. Także możliwe będzie złożenie oświadczenia pozwalajacego na odbieranie recept poprzez dowolne osoby (bez szczegółowego wymieniania). Wspomniane dokumenty pacjent powinien złożyć osobiście w przychodni. Wraz z umożliwieniem lekarzom wystawiania recept na podstawie dokumentacji medycznej, w praktyce zmiany te oznaczaja, że np. schorowana osoba nie będzie musiala osobiście stawiać się do przychodni po recepte kiedy skończa się jej środki leczenia na przewlekłe dolegliwości (taka osoba może wysłać do lekarza np. kogoś z rodziny). Zmiana ta dotyczy przede wszystkim środowiska lekarskiego oraz edukacji. Rzadowy projekt ustawy o zawodach lekarza oraz lekarza dentysty przewiduje uniemożliwienie ponownego złożenia wniosku o rezydenturę, jeśli zostal on zatem już zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w tym trybie. Do tej pory bylo to także możliwe w każdej chwili, jeśli lekarz nie uzyskał wciąż jeszcze tytułu specjalisty w danej dziedzinie (chodzi w tym miejscu o egzamin państwowy). Jeden z nowych przepisów mówi tak: "W przypadku kiedy stan zdrowia świadczeniobiorcy wymaga wykonywania procedur medycznych stosowanych w leczeniu szpitalnym, ale nie wymaga udzielania całodobowych albo całodziennych świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednio urządzonych, stalych pomieszczeniach podmiotu leczniczego, świadczeniodawca zapewnia bezpłatnie na wniosek świadczeniobiorcy zakwaterowanie w innym miejscu, w którym świadczy się usługi hotelarskie [...]". W teorii posiada to także (chyba) służyć temu, że jak przyjedzie pacjent z obcego miasta na np. chemioterapię, to także zamiast zostawać w czasie kuracji w szpitalu (gdzie koszt noclegu może być wysoki), pomiędzy zabiegami będzie mieszkał w tańszym hotelu. Tylko, że przepis nie mówi nic o tym, że taka osoba musi być też “przyjezdna” - zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby pacjent mieszkający wkrótce obok szpitala naciagał świadczeniodawcę na niepotrzebne koszty. Także “procedury medyczne” pomiedzy, ktorymi pacjent może mieszkać w hotelu nie zostały zdefiniowane. “Procedurą medyczna stosowaną w leczeniu szpitalnym” można nazwać zabieg usunięcia zaćmy. Czy może w przypadku kiedy ktoś operację jednego oka posiada dziś, a drugiego za 2 lata, to także czy może te 2 lata będzie mógł spędzić w hotelu na koszt szpitala? Wyjatkiem będą sytuacje, kiedy lekarz taki otrzyma orzeczenie lekarskie stwierdzajace rzeczywiste przeciwwskazania do kontynuowania danej specjalizacji. Posiada to także ograniczyć nadużycia prawne, które wykorzystywali do tej pory niektórzy lekarze, m.in. blokując w ow sposob miejsca rezydenckie. Ponadto w przypadkach innych niż te, kiedy jednostka, w której dany lekarz odbywa rezydenturę, zostanie zlikwidowana albo nie uzyska akredytacji, zmiana miejsca będzie możliwa dopiero po roku od daty zakwalifikowania się nań poprzez danego lekarza. Reformowanie tej, wówczas publicznej służby zdrowia doprowadziło do jej całkowitego rozmontowania, sprywatyzowania oraz dzisiaj publicznej służby zdrowia praktycznie nie ma, chociaż wciąż jeszcze ostały sie niektore szpitale, niestety „robiące bokami”, często zadłużone ponad miare oraz borykające sie z wieloma problemami różnej natury, z problemem starzenia się pielęgniarek oraz ich braku włącznie. Jeśli chodzi o „lekarzy rodzinnych” to także oni wszyscy oni sa zatem już sprywatyzowani totalnie: lub otworzyli własne placowki opieki lekarskiej, lub rownież są zatrudniani w takich prywatnych placowka u bardziej przedsiębiorczych, czy może bogatszych kolegów, albo prywatnych inwestorów. Nie są jednakże owi lekarze podmiotami publicznej, czyli jakiejś państwowej służby zdrowia, ale jedynie lekarzami oferujacymi Narodowemu Funduszowi Zdrowia swoje usługi w roli lekarzy rodzinnych, czy może domowych, jak kto woli. Obecna sytuacja pokazuje, że lekarze to także zatem już zrozumieli, niestety nie zrozumiał tego wciąż jeszcze minister Bartosz Arłukowicz, który opowiadając bajki o misji lekarza oraz przysiędze Hipokratesa oraz nawołując lekarzy do bezwarunkowego podpisania umow z NFZ i uruchomienia natychmiast gabinetów, nie dostrzega, że to, co się dzieje może być w istocie rzeczy – sorry – zjawiskiem rynkowym. Czyli tym, o co cały czas chodzi „polskim reformatorom” – normalnym rynkiem. Zmiany, o ktorych publicznie mówi się najgłośniej to także te, które dotycza pacjentów. Warto zasięgnąć nieco informacji na ich temat. Tym bardziej że powinny one osobiście dotyczyć nas samych albo naszych bliskich. Ponadto robi się coraz więcej w kwestii promowania oraz zwiększania świadomości na temat konkretnych zmian w służbie zdrowia. Natomiast także gdyby zmiany mialy jedynie oraz wyłacznie pozytywny wydźwięk, nie będą skuteczne, jeśli nie będą o nich wiedzieli sami zainteresowani.
Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 11 odwiedzający Warszawa 2010  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Apteka Internetowa