polskasluzbazdrowia
  Kto jest kim w Polskiej służbie zdrowia
 
Ewa Kopacz, Minister Zdrowia
Urodziła się w 1956 w Skaryszewie. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada specjalizację pierwszego stopnia z pediatrii i specjalizację z medycyny rodzinnej. Do 2001 r. kierowała Zakładem Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

W latach 1998-2001 pełniła funkcję radnej Sejmiku Mazowieckiego. Od 2001 r. jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Z ramienia tego ugrupowania sprawowała mandat posła IV kadencji, reprezentując radomski okręg wyborczy. Ponownie została wybrana do Sejmu V kadencji, w którym objęła stanowisko przewodniczącej Komisji Zdrowia. W ostatnich wyborach parlamentarnych, startując z list Platformy Obywatelskiej, po raz kolejny uzyskała mandat posła. Od 2006 r. do 2008 r. pełniła obowiązki przewodniczącej mazowieckich struktur Platformy Obywatelskiej. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz trzeci została posłem, otrzymując 39 155 głosów. Minister Zdrowia w rządzie Donalda Tuska. Wsławiła się niezakupieniem szczepionek przeciwko tzw. świńskiej grypie w 2009 roku. Życie prywatne - rozwiedziona, ma córkę Katarzynę. I tak to własnie jest. Weźmy lepiej coś na nerwy.

Jakub Szulc, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ukończona w 1998 roku Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, kierunek handel międzynarodowy i uzyskany tytuł magister ekonomii.

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe: IX 2004
Seminarium dla inwestorów: Instrumenty Pochodne - organizowane przez GPW. Wykład - Możliwości wykorzystania kontraktów futures przez inwestorów instytucjonalnych.

IV 2004
VI edycja konferencji GPW: Instrumenty Pochodne. Wykład: Pochodne stopy procentowej w praktyce.

Z pracy pana sekretarza:
W dniu 17 sierpnia 2009 r. Jakub Szulc, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia spotkał się z Panem Ya`akov`em Litzmanem, Wiceministrem Zdrowia Izraela.

Podczas rozmów omówiono zakres Planu Współpracy do podpisanej w Jerozolimie dnia 11 września 2006 r. Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny (umowa weszła w życie w dniu 10 lipca br.).

Rozmowa dotyczyła również komputeryzacji ochrony zdrowia oraz telemedycyny- transferu know how z Izraela do Polski. (źródło: www.mz.gov.pl)


Cezary Rzemek, Podsekretarz Stanu w ministerstwie Zdrowia


Wykształcenie 2007 Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu
Zarządzanie w ochronie zdrowia
1998 – 2000 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
kierunek: Zarządzanie
magister - praca „Metody budowy portfela papierów wartościowych”
1996 – 1998 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
kierunek: Finanse i Bankowość
licencjat – praca „Metody wyceny papierów wartościowych na podstawie sektora bankowego”


Doświadczenie Zawodowe 2007 – 2009 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
Dyrektor
2005 – 2007 Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowefo Funduszu Zdrowia w Białymstoku
Z-ca dyr. ds. ekonomiczno-finansowych Główny Księgowy
2003 – 2005 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
Główny Księgowy
2002 – 2005 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
Główny Księgowy
1999 – 2002 Massa Company S.A. w Białymstoku
Wydział księgowości – starszy księgowy, kierownik działu finansowo – księgowego
1998 – 1999 Powszechna Spółdzielnia Spożywców “SPOŁEM” w Białymstoku
Dział Kontroli Wewnętrznej - kontroler-inwentaryzator


Kursy i szkolenia
• Zarządzanie kadrą w nowoczesnej firmie
• Doskonalenie umiejętności menedżerskich – zarządzanie konfliktem
• Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia
• Międzynarodowe standardy rachunkowości i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej w praktyce
• M 205 Microsoft Access 2000
• Microsoft Office 2003
• Vademecum Głównego Księgowego
• Kierowanie ludźmi w nowoczesnej firmie
Prawo jazdy kat. B, C, E

(źródło: www.mz.gov.pl)

Adam Fronczak, Podsekretarz Stanu
Dr n. med. Adam Fronczak ur. 27.02.1957 r.

Wykształcenie:
2004 specjalizacja z zakresu Zdrowia Publicznego

2003 II stopień specjalizacji z farmakologii klinicznej

1997 pozytywnie złożony egzamin na członka Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa

1993 Obrona pracy doktorskiej

1990 II stopień specjalizacji z dziedziny chorób wewnętrznych

1985 I stopień specjalizacji z dziedziny chorób wewnętrznych

1976 - 1982 Akademia Medyczna w Łodzi Wydział Lekarski

1972 - 1976 III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi


Doświadczenie zawodowe:
2008 – obecnie: Przewodnictwo w: - Zespole do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań wynikających z przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.,
- Zespole do spraw koordynacji przygotowań turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
- Krajowym Komitecie ds. Pandemii Grypy,
- Radzie ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
- i innych.


2007 – obecnie: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – nadzór nad Departamentami: Współpracy Międzynarodowej, Zdrowia Publicznego oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2006 – 2007 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

2005 Dyrektor Biura Nadzoru Szpitali Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2004 Pełnomocnik Wojewody ds Ratownictwa Medycznego

2002 – 2007 Ordynator Oddziału Gastroenterologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

2002 – 2005 Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1999 - 2004 Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds Ratownictwa Medycznego

1999 - 2003 Dyrektor Wydziału Spraw Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

1999 - 2007 Członek 8 Rad Społecznych Szpitali Województwa Łódzkiego

1997 - 2002 Adiunkt w Klinice Hematologii Akademii Medycznej w Łodzi

1983 – 1997 Adiunkt w Zakładzie Farmakologii Klinicznej przy Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

1982 - 1983 Zakład Farmakologii Katedry Farmakologii w Łodzi


Zainteresowania:
turystyka, historia sztuki, kolarstwo

Marek Haber, Podsekretarz Stanu
ur. 06.12.1958 r.

ur. 06.12.1958 r.

Wykształcenie i edukacja: 2006 - Improvement and widening of clinical skills of patient’s care and competences in the area of General Practice Management – The University of Sheffield, Sheffield, UK
1996 - Farmakoterapia i farmakoekonomika
1996 - Kurs dla wykładowców programu PHARE P9113/064/96- Uniwersytet w Leeds Wielka Brytania
1993 - 1996 - studia podyplomowe, Szkoła Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersy tetu Jagiellońskiego
1995 - 1997 - Projekt: Menedżerowie dla reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce – program Project HOPE
1987 - 1990 - Szkolenia w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej CMKP
1984 - 1988 - Specjalizacja I-go stopnia z ginekologii i położnictwa
1977 - 1984 - lek. med. Akademia Medyczna im. M. Kopernika w Krakowie, Wydział Lekarski


Doświadczenie zawodowe: od 1990 - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
od 2004 - Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
od 2004 - Prezes Stowarzyszenia Szpitali Powiatowych Województwa Małopolskiego
od 1995 - Konsultant: zarządzanie opieką zdrowotną
2004 - 2007 - Kierownik projektu: Developing European Leadership Through Action-learning in Healthcare (DELTAH) w ZOZ Sucha Beskidzka. Projekt realizowany przez Uniwersytet w Sheffield – UK, Uniwersytet w Maastricht – Holandia, Uniwersytet Jagielloński – Polska, Sheffield Primary Care Trust – UK, Virga Jesseziekenhuis General Hospital – Belgia i Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Celem projektu było przygotowanie programu szkolenia w zakresie przywództwa dla organizacji ochrony zdrowia działających w krajach uczestniczących w projekcie i pilotażowe przeszkolenie kadry zarządzającej jednostek uczestników projektu , www.deltah.org
1988 - 1990 - Asystent oddziału ginekologiczno-położniczego
1984 - 1988 - Młodszy asystent oddziału ginekologiczno-położniczego
1984 - 1985 - Lekarz stażysta w ZOZ Sucha Beskidzka


Działalność ekspercka 2005, 2006 - pomoc ekspercka w przygotowaniu projektów restrukturyzacji szpitali w Bielsku-Białej, Nowym Targu, Myślenicach
2004 - Przygotowanie projektu restrukturyzacji Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu (praca zespołowa)
2000 - opracowanie i wdrożenie systemu umów cywilno – prawnych w ZOZ Sucha Beskidzka
2000 - Udział w opracowaniu projektu restrukturyzacji służby zdrowia dla województwa świętokrzyskiego (praca zespołowa)
1999 - Opracowanie i wdrożenie autorskiego systemu budżetowania i wewnętrznych rozliczeń dla ZOZ Sucha Beskidzka
1998 - Przygotowanie projektu planu strategicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Rzeszowie
1997 - Przygotowanie projektu planu rzeczowo-finansowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku (praca zespołowa)
1997 - Opracowanie opinii dla Senatu Rzeczpospolitej Polskiej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
1997 - Opracowanie Projektu Planu Strategicznego dla Wojewódzkich Szpitali nr 1 i 2 w Rzeszowie
1995 - 1996 - Udział w przygotowaniu programu dydaktycznego typu „case study” z dziedziny zarządzania strategicznego – projekt realizowany w ramach programu Tempus, w Szkole Zdrowia Publicznego w Krakowie
1995 - Przygotowanie projektu użytkowego „Strategia rozwoju zarządzania opieką zdrowotną w województwie bielskim” na konkurs ogłoszony przez Biuro Programów PHARE w ramach Programu Reformy Systemu Ochrony Zdrowia P9113
1995 - Opracowanie projektu zamawianego do Komitetu Badań Naukowych dotyczącego „Organizacji opieki zdrowotnej w województwie bielskim”
1992 - 1994 - Opracowanie Planu Strategicznego dla ZOZ Sucha Beskidzka, pierwszego planu strategicznego w Polsce opracowanego dla szpitala, metodą portfelową opartą na macierzy BCG, projekt realizowany we współpracy z Regionalnym Centrum Szpitalnym w Metz-Thionville i Ecole de la Sante Public w Rennes – Francja (jedno z pierwszych tego typu opracowań w Polsce)


Publikacje → Partnerstwo publiczno – prywatne w ochronie zdrowia – Marek Haber, Zdrowie i Zarządzanie, tom VI, nr 2/2004
→ System budżetowania na przykładzie autorskich rozwiązań zastosowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej – Marek Haber, Janusz Baczewski, Zdrowie i Zarządzanie, tom III, nr 2/2001
→ Restrukturyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej – proces, wyniki, elementy prywatyzacji – Marek Haber, Zdrowie i Zarządzanie, tom III, nr 1/2001
→ Rola menedżera w ochronie zdrowia – Marek Haber, Zdrowie i Zarządzanie, tom VI, nr 1/2004
→ Projekt Pielęgniarski Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej – Bożena Machoczek, Marek Haber, Antidotum nr 4/1995
→ Projekt Medyczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej – Marek Haber, Kinga Mazowiecka, Jacek Klich, Antidotum nr 4/1995


Prowadzone wykłady i szkolenia → Planowanie i zarządzanie strategiczne w zakładach opieki zdrowotnej.
→ Finansowanie zadań w ochronie zdrowia.
→ System budżetowania w ochronie zdrowia na przykładzie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
→ Partnerstwo publiczno – prywatne w ochronie zdrowia.
→ Umowy cywilno – prawne w zakładach ochrony zdrowia – uwarunkowania prawne, zasady wprowadzania.


Inne Od 1996 - Współpraca z Instytutem Zdrowia Publicznego /Szkołą Zdrowia Publicznego/ CM UJ w Krakowie, projekt DELTAH, prowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej ochroną zdrowia program PHARE P9113/064/96
2005 - Tytuł Honorowy – Zasłużony dla Miasta Sucha Beskidzka
2003 - Srebrny Krzyż Zasługi
1998 - 2000 - Współpraca z Fundacją Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie
1995 - Człowiek Roku Gazety Krakowskiej
1990 - 1994 - członek Rady Miasta Sucha Beskidzka
1992 - 1996 - Współpraca z Narodową Szkołą Zdrowia Publicznego w Rennes we Francji
2000 - Akademia Ekonomiczna w Krakowie – wykłady na temat finansowania opieki zdrowotnej
1998 - 2006 - Śląska Akademia Ekonomiczna – wykłady na temat planowania strategicznego

Andrzej Witold Włodarczyk, Podsekretarz Stanu
Dr Andrzej W. Włodarczyk jest aktywnym działaczem lekarskiej korporacji zawodowej - od kwietnia 2000 roku jest przewodniczącym Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (pełnienie tej funkcji zawiesił na czas pracy w MZ), a od stycznia 2006 roku wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. W Ministerstwie Zdrowia podlegają mu dwa kluczowe departamenty: Departament Polityki Zdrowotnej oraz Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto minister A. W. Włodarczyk nadzoruje szereg jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Zdrowia, między innymi Agencję Oceny Technologii Medycznych oraz wszystkie uczelnie i instytuty medyczne, a także Centrum Egzaminów Medycznych. Wobec tego min. A. W. Włodarczyk jest osobą, od której zależy i zależeć będzie wiele decyzji najważniejszych dla naszego środowiska i PTU.

Jacek Paszkiewicz, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
urodzony w Gdańsku w 1962 roku.

Wykształcenie:

W 1987 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku.

Uzyskał specjalizację z chorób wewnętrznych i zakaźnych oraz stopień doktora nauk medycznych za pracę z dziedziny hepatologii.

Odbył liczne szkolenia m.in. w Wielkiej Brytanii, Włoszech i na krajowych uczelniach z zakresu zarządzania placówkami ochrony zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych.

Jest autorem lub współautorem ponad 30 prac naukowych z dziedziny medycyny klinicznej, epidemiologii i zarządzania w ochronie zdrowia.

Doświadczenia zawodowe:

1987-1997 asystent w Klinice Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Gdańsku

1996-1998 asystent w Szpitalu MSWiA w Gdańsku

1999-2003 dyrektor Oddziału Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych

2003-2004 dyrektor NZOZ Szpitala Rehabilitacyjnego

czerwiec 2005 - listopad 2007 dyrektor do spraw medycznych Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia


Maciej Dworski, Zastępca prezesa ds. medycznych
urodzony we Wrocławiu w 1954 roku

Wykształcenie
W 1980 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu
Uzyskał tytuł specjalisty II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej (1988) oraz w zakresie organizacji ochrony zdrowia (1995); absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego (2003), posiada tytuł MBA; od 2002 r. prowadzi wykłady z zakresu polityki zdrowotnej w Studium Medycyny Społecznej AM we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe
1980-1989 asystent na oddziale chirurgii ogólnej w Szpitalu Wojewódzkim w Jeleniej Górze
1989-1998 dyrektor naczelny szpitala w Kowarach
1999-2003 dyrektor Departamentu Medycznego Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych
2003-2004 naczelnik Wydziału Świadczeń Zdrowotnych Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
2004 prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kowarach
2005 zastępca dyrektora ds. medycznych ZOZ w Bolesławcu


Barbara Wójcik-Klikiewicz, Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami

Izabela Trojanowska, Dyrektor Departamentu Spraw Świadczeniobiorców

Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający Warszawa 2010  
 
Apteka Internetowa
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja