polskasluzbazdrowia
  Kto jest kim w Polskiej służbie zdrowia
 
Ewa Kopacz, Minister Zdrowia
Urodziła się w 1956 w Skaryszewie. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada specjalizację pierwszego stopnia z pediatrii i specjalizację z medycyny rodzinnej. Do 2001 r. kierowała Zakładem Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

W latach 1998-2001 pełniła funkcję radnej Sejmiku Mazowieckiego. Od 2001 r. jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Z ramienia tego ugrupowania sprawowała mandat posła IV kadencji, reprezentując radomski okręg wyborczy. Ponownie została wybrana do Sejmu V kadencji, w którym objęła stanowisko przewodniczącej Komisji Zdrowia. W ostatnich wyborach parlamentarnych, startując z list Platformy Obywatelskiej, po raz kolejny uzyskała mandat posła. Od 2006 r. do 2008 r. pełniła obowiązki przewodniczącej mazowieckich struktur Platformy Obywatelskiej. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz trzeci została posłem, otrzymując 39 155 głosów. Minister Zdrowia w rządzie Donalda Tuska. Wsławiła się niezakupieniem szczepionek przeciwko tzw. świńskiej grypie w 2009 roku. Życie prywatne - rozwiedziona, ma córkę Katarzynę. I tak to własnie jest. Weźmy lepiej coś na nerwy.

Jakub Szulc, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ukończona w 1998 roku Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, kierunek handel międzynarodowy i uzyskany tytuł magister ekonomii.

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe: IX 2004
Seminarium dla inwestorów: Instrumenty Pochodne - organizowane przez GPW. Wykład - Możliwości wykorzystania kontraktów futures przez inwestorów instytucjonalnych.

IV 2004
VI edycja konferencji GPW: Instrumenty Pochodne. Wykład: Pochodne stopy procentowej w praktyce.

Z pracy pana sekretarza:
W dniu 17 sierpnia 2009 r. Jakub Szulc, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia spotkał się z Panem Ya`akov`em Litzmanem, Wiceministrem Zdrowia Izraela.

Podczas rozmów omówiono zakres Planu Współpracy do podpisanej w Jerozolimie dnia 11 września 2006 r. Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny (umowa weszła w życie w dniu 10 lipca br.).

Rozmowa dotyczyła również komputeryzacji ochrony zdrowia oraz telemedycyny- transferu know how z Izraela do Polski. (źródło: www.mz.gov.pl)


Cezary Rzemek, Podsekretarz Stanu w ministerstwie Zdrowia


Wykształcenie 2007 Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu
Zarządzanie w ochronie zdrowia
1998 – 2000 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
kierunek: Zarządzanie
magister - praca „Metody budowy portfela papierów wartościowych”
1996 – 1998 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
kierunek: Finanse i Bankowość
licencjat – praca „Metody wyceny papierów wartościowych na podstawie sektora bankowego”


Doświadczenie Zawodowe 2007 – 2009 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
Dyrektor
2005 – 2007 Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowefo Funduszu Zdrowia w Białymstoku
Z-ca dyr. ds. ekonomiczno-finansowych Główny Księgowy
2003 – 2005 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
Główny Księgowy
2002 – 2005 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
Główny Księgowy
1999 – 2002 Massa Company S.A. w Białymstoku
Wydział księgowości – starszy księgowy, kierownik działu finansowo – księgowego
1998 – 1999 Powszechna Spółdzielnia Spożywców “SPOŁEM” w Białymstoku
Dział Kontroli Wewnętrznej - kontroler-inwentaryzator


Kursy i szkolenia
• Zarządzanie kadrą w nowoczesnej firmie
• Doskonalenie umiejętności menedżerskich – zarządzanie konfliktem
• Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia
• Międzynarodowe standardy rachunkowości i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej w praktyce
• M 205 Microsoft Access 2000
• Microsoft Office 2003
• Vademecum Głównego Księgowego
• Kierowanie ludźmi w nowoczesnej firmie
Prawo jazdy kat. B, C, E

(źródło: www.mz.gov.pl)

Adam Fronczak, Podsekretarz Stanu
Dr n. med. Adam Fronczak ur. 27.02.1957 r.

Wykształcenie:
2004 specjalizacja z zakresu Zdrowia Publicznego

2003 II stopień specjalizacji z farmakologii klinicznej

1997 pozytywnie złożony egzamin na członka Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa

1993 Obrona pracy doktorskiej

1990 II stopień specjalizacji z dziedziny chorób wewnętrznych

1985 I stopień specjalizacji z dziedziny chorób wewnętrznych

1976 - 1982 Akademia Medyczna w Łodzi Wydział Lekarski

1972 - 1976 III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi


Doświadczenie zawodowe:
2008 – obecnie: Przewodnictwo w: - Zespole do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań wynikających z przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.,
- Zespole do spraw koordynacji przygotowań turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
- Krajowym Komitecie ds. Pandemii Grypy,
- Radzie ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
- i innych.


2007 – obecnie: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – nadzór nad Departamentami: Współpracy Międzynarodowej, Zdrowia Publicznego oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2006 – 2007 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

2005 Dyrektor Biura Nadzoru Szpitali Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2004 Pełnomocnik Wojewody ds Ratownictwa Medycznego

2002 – 2007 Ordynator Oddziału Gastroenterologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

2002 – 2005 Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1999 - 2004 Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds Ratownictwa Medycznego

1999 - 2003 Dyrektor Wydziału Spraw Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

1999 - 2007 Członek 8 Rad Społecznych Szpitali Województwa Łódzkiego

1997 - 2002 Adiunkt w Klinice Hematologii Akademii Medycznej w Łodzi

1983 – 1997 Adiunkt w Zakładzie Farmakologii Klinicznej przy Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

1982 - 1983 Zakład Farmakologii Katedry Farmakologii w Łodzi


Zainteresowania:
turystyka, historia sztuki, kolarstwo

Marek Haber, Podsekretarz Stanu
ur. 06.12.1958 r.

ur. 06.12.1958 r.

Wykształcenie i edukacja: 2006 - Improvement and widening of clinical skills of patient’s care and competences in the area of General Practice Management – The University of Sheffield, Sheffield, UK
1996 - Farmakoterapia i farmakoekonomika
1996 - Kurs dla wykładowców programu PHARE P9113/064/96- Uniwersytet w Leeds Wielka Brytania
1993 - 1996 - studia podyplomowe, Szkoła Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersy tetu Jagiellońskiego
1995 - 1997 - Projekt: Menedżerowie dla reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce – program Project HOPE
1987 - 1990 - Szkolenia w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej CMKP
1984 - 1988 - Specjalizacja I-go stopnia z ginekologii i położnictwa
1977 - 1984 - lek. med. Akademia Medyczna im. M. Kopernika w Krakowie, Wydział Lekarski


Doświadczenie zawodowe: od 1990 - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
od 2004 - Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
od 2004 - Prezes Stowarzyszenia Szpitali Powiatowych Województwa Małopolskiego
od 1995 - Konsultant: zarządzanie opieką zdrowotną
2004 - 2007 - Kierownik projektu: Developing European Leadership Through Action-learning in Healthcare (DELTAH) w ZOZ Sucha Beskidzka. Projekt realizowany przez Uniwersytet w Sheffield – UK, Uniwersytet w Maastricht – Holandia, Uniwersytet Jagielloński – Polska, Sheffield Primary Care Trust – UK, Virga Jesseziekenhuis General Hospital – Belgia i Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Celem projektu było przygotowanie programu szkolenia w zakresie przywództwa dla organizacji ochrony zdrowia działających w krajach uczestniczących w projekcie i pilotażowe przeszkolenie kadry zarządzającej jednostek uczestników projektu , www.deltah.org
1988 - 1990 - Asystent oddziału ginekologiczno-położniczego
1984 - 1988 - Młodszy asystent oddziału ginekologiczno-położniczego
1984 - 1985 - Lekarz stażysta w ZOZ Sucha Beskidzka


Działalność ekspercka 2005, 2006 - pomoc ekspercka w przygotowaniu projektów restrukturyzacji szpitali w Bielsku-Białej, Nowym Targu, Myślenicach
2004 - Przygotowanie projektu restrukturyzacji Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu (praca zespołowa)
2000 - opracowanie i wdrożenie systemu umów cywilno – prawnych w ZOZ Sucha Beskidzka
2000 - Udział w opracowaniu projektu restrukturyzacji służby zdrowia dla województwa świętokrzyskiego (praca zespołowa)
1999 - Opracowanie i wdrożenie autorskiego systemu budżetowania i wewnętrznych rozliczeń dla ZOZ Sucha Beskidzka
1998 - Przygotowanie projektu planu strategicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Rzeszowie
1997 - Przygotowanie projektu planu rzeczowo-finansowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku (praca zespołowa)
1997 - Opracowanie opinii dla Senatu Rzeczpospolitej Polskiej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
1997 - Opracowanie Projektu Planu Strategicznego dla Wojewódzkich Szpitali nr 1 i 2 w Rzeszowie
1995 - 1996 - Udział w przygotowaniu programu dydaktycznego typu „case study” z dziedziny zarządzania strategicznego – projekt realizowany w ramach programu Tempus, w Szkole Zdrowia Publicznego w Krakowie
1995 - Przygotowanie projektu użytkowego „Strategia rozwoju zarządzania opieką zdrowotną w województwie bielskim” na konkurs ogłoszony przez Biuro Programów PHARE w ramach Programu Reformy Systemu Ochrony Zdrowia P9113
1995 - Opracowanie projektu zamawianego do Komitetu Badań Naukowych dotyczącego „Organizacji opieki zdrowotnej w województwie bielskim”
1992 - 1994 - Opracowanie Planu Strategicznego dla ZOZ Sucha Beskidzka, pierwszego planu strategicznego w Polsce opracowanego dla szpitala, metodą portfelową opartą na macierzy BCG, projekt realizowany we współpracy z Regionalnym Centrum Szpitalnym w Metz-Thionville i Ecole de la Sante Public w Rennes – Francja (jedno z pierwszych tego typu opracowań w Polsce)


Publikacje → Partnerstwo publiczno – prywatne w ochronie zdrowia – Marek Haber, Zdrowie i Zarządzanie, tom VI, nr 2/2004
→ System budżetowania na przykładzie autorskich rozwiązań zastosowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej – Marek Haber, Janusz Baczewski, Zdrowie i Zarządzanie, tom III, nr 2/2001
→ Restrukturyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej – proces, wyniki, elementy prywatyzacji – Marek Haber, Zdrowie i Zarządzanie, tom III, nr 1/2001
→ Rola menedżera w ochronie zdrowia – Marek Haber, Zdrowie i Zarządzanie, tom VI, nr 1/2004
→ Projekt Pielęgniarski Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej – Bożena Machoczek, Marek Haber, Antidotum nr 4/1995
→ Projekt Medyczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej – Marek Haber, Kinga Mazowiecka, Jacek Klich, Antidotum nr 4/1995


Prowadzone wykłady i szkolenia → Planowanie i zarządzanie strategiczne w zakładach opieki zdrowotnej.
→ Finansowanie zadań w ochronie zdrowia.
→ System budżetowania w ochronie zdrowia na przykładzie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
→ Partnerstwo publiczno – prywatne w ochronie zdrowia.
→ Umowy cywilno – prawne w zakładach ochrony zdrowia – uwarunkowania prawne, zasady wprowadzania.


Inne Od 1996 - Współpraca z Instytutem Zdrowia Publicznego /Szkołą Zdrowia Publicznego/ CM UJ w Krakowie, projekt DELTAH, prowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej ochroną zdrowia program PHARE P9113/064/96
2005 - Tytuł Honorowy – Zasłużony dla Miasta Sucha Beskidzka
2003 - Srebrny Krzyż Zasługi
1998 - 2000 - Współpraca z Fundacją Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie
1995 - Człowiek Roku Gazety Krakowskiej
1990 - 1994 - członek Rady Miasta Sucha Beskidzka
1992 - 1996 - Współpraca z Narodową Szkołą Zdrowia Publicznego w Rennes we Francji
2000 - Akademia Ekonomiczna w Krakowie – wykłady na temat finansowania opieki zdrowotnej
1998 - 2006 - Śląska Akademia Ekonomiczna – wykłady na temat planowania strategicznego

Andrzej Witold Włodarczyk, Podsekretarz Stanu
Dr Andrzej W. Włodarczyk jest aktywnym działaczem lekarskiej korporacji zawodowej - od kwietnia 2000 roku jest przewodniczącym Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (pełnienie tej funkcji zawiesił na czas pracy w MZ), a od stycznia 2006 roku wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. W Ministerstwie Zdrowia podlegają mu dwa kluczowe departamenty: Departament Polityki Zdrowotnej oraz Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto minister A. W. Włodarczyk nadzoruje szereg jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Zdrowia, między innymi Agencję Oceny Technologii Medycznych oraz wszystkie uczelnie i instytuty medyczne, a także Centrum Egzaminów Medycznych. Wobec tego min. A. W. Włodarczyk jest osobą, od której zależy i zależeć będzie wiele decyzji najważniejszych dla naszego środowiska i PTU.

Jacek Paszkiewicz, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
urodzony w Gdańsku w 1962 roku.

Wykształcenie:

W 1987 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku.

Uzyskał specjalizację z chorób wewnętrznych i zakaźnych oraz stopień doktora nauk medycznych za pracę z dziedziny hepatologii.

Odbył liczne szkolenia m.in. w Wielkiej Brytanii, Włoszech i na krajowych uczelniach z zakresu zarządzania placówkami ochrony zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych.

Jest autorem lub współautorem ponad 30 prac naukowych z dziedziny medycyny klinicznej, epidemiologii i zarządzania w ochronie zdrowia.

Doświadczenia zawodowe:

1987-1997 asystent w Klinice Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Gdańsku

1996-1998 asystent w Szpitalu MSWiA w Gdańsku

1999-2003 dyrektor Oddziału Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych

2003-2004 dyrektor NZOZ Szpitala Rehabilitacyjnego

czerwiec 2005 - listopad 2007 dyrektor do spraw medycznych Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia


Maciej Dworski, Zastępca prezesa ds. medycznych
urodzony we Wrocławiu w 1954 roku

Wykształcenie
W 1980 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu
Uzyskał tytuł specjalisty II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej (1988) oraz w zakresie organizacji ochrony zdrowia (1995); absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego (2003), posiada tytuł MBA; od 2002 r. prowadzi wykłady z zakresu polityki zdrowotnej w Studium Medycyny Społecznej AM we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe
1980-1989 asystent na oddziale chirurgii ogólnej w Szpitalu Wojewódzkim w Jeleniej Górze
1989-1998 dyrektor naczelny szpitala w Kowarach
1999-2003 dyrektor Departamentu Medycznego Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych
2003-2004 naczelnik Wydziału Świadczeń Zdrowotnych Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
2004 prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kowarach
2005 zastępca dyrektora ds. medycznych ZOZ w Bolesławcu


Barbara Wójcik-Klikiewicz, Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami

Izabela Trojanowska, Dyrektor Departamentu Spraw Świadczeniobiorców

Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 22 odwiedzający Warszawa 2010  
 
Apteka Internetowa
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free