polskasluzbazdrowia
  Prywatne leczenie z dyrektywy
 
Być może pacjent będzie się mógł leczyć w prywatnym szpitalu a NFZ za to zapłaci. Taki  może być efekt zakończenia przez Komisję Środowiska i Zdrowia Publicznego w Parlamencie Europejskim prac nad dyrektywą w sprawie swobodnego wyboru przez pacjentów miejsca i kraju, w którym chcą się leczyć. Być może właśnie w ten sposób upadnie niewydolny i drogi system publicznej służby zdrowia w Polsce.

Będzie mógł także wybrać na terenie całej Polski dowolną placówkę, w której chce się leczyć. Oznacza to, że będzie mógł wybrać szpital czy przychodnię, które nie mają podpisanego kontraktu z NFZ, a fundusz i tak będzie musiał za to zapłacić. W praktyce oznacza to, że znikną limity świadczeń. 

Resort zdrowia szacuje, że wejście w życie unijnych przepisów spowoduje wzrost wydatków NFZ o 3,2 mld zł. Może to skutkować podwyższeniem składki zdrowotnej Podziel się:
i ograniczeniem listy gwarantowanych świadczeń zdrowotnych.
 
Dyrektywa trafi teraz do Rady Unii Europejskiej. Ta musi wspólnie z PE uzgodnić jej treść. Głosowanie - na początku przyszłego roku. Konsekwencje uchwalenia nowego prawa UE będą dla Polaków oznaczały koniec dyktatu NFZ. Na szczęście Polska nie ma już właściwie szans na wprowadzenie poprawek do projektu unijnej dyrektywy w sprawie swobodnego wyboru przez pacjentów miejsca i kraju, w którym chcą się leczyć – ustalił „DGP”. Pracę nad dyrektywą zakończyła bowiem Komisja Środowiska i Zdrowia Publicznego w Parlamencie Europejskim (PE). Teraz trafi do Rady Unii Europejskiej. Ta musi wspólnie z PE uzgodnić jej treść. Głosowanie nad dyrektywą odbędzie się na początku przyszłego roku.Odtąd każdy Polak nie będzie już musiał mieć zgody prezesa funduszu na leczenie w innym państwie UE (nie dotyczy to świadczeń szpitalnych). Po drugie NFZ będzie refundował to leczenie (ale tylko do wysokości kwoty jaką wzięłyby za leczenie rodzime placówki - różnicę pacjent pokryje z własnej kieszeni).

Co na to obrońcy chorego "Status Quo"?
Resort zdrowia nie ukrywa zaniepokojenia proponowanymi zmianami. Nie ma już jednak możliwości zgłoszenia poprawek do projektu. Chyba że wystąpi o to Belgia sprawująca przewodnictwo w Radzie UE. Projekt unijnej dyrektywy daje wszystkim mieszkańcom krajów Wspólnoty możliwość wyboru państwa, w którym chcą się leczyć.

– Pacjentom leczącym się za granicą przysługiwać będą te same prawa, jakie mają w kraju, w którym są ubezpieczeni – mówi Elżbieta Łukacijewska, członek komisji zdrowia w Parlamencie Europejskim (PE).

Polak będzie mógł pojechać do Niemiec i tam poddać się np. zabiegowi usunięcia zaćmy. NFZ za to zapłaci, ale tylko tyle, ile za to samo świadczenie płaci polskim świadczeniodawcom. Wszystko ponad to pacjent pokryje z własnej kieszeni.

Komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od dyrektywy, 23.01.2011, o 15:58 (UTC):
Dyrektywy dyrektywami, jak nie ma kasy to najlepsze dyrektywy w leczeniu nie pomogą

Komentarz pochodzi od edek, 27.11.2010, o 18:57 (UTC):
Można zadekretować co się chce, ale muszą być jeszcze narzędzia do wyegzekwowania przepisów, a te nie sądzę żeby się szybko w Polsce pojawiłyDodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający Warszawa 2010  
 
Apteka Internetowa
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja